Scholen overrompeld door onderwijs 3.0

Auteur Tjitske Idsinga Bron Perceptum


Nederlandse onderwijsinstellingen worden overspoeld met online leermogelijkheden, maar veel scholen weten zich hier geen raad mee waardoor de toegevoegde waarde van e­learning verloren gaat. Het management moet naast hardware, zoals computers en tablets, ook investeren in training en software. Een contentmanager biedt hier uitkomst.

Perceptum is zo’n contentmanager. Het bedrijf biedt implementatie mogelijkheden en trainingen voor scholen om op een juiste manier in de praktijk te leren werken met digitale leeromgevingen. Hierbij ligt de focus op het vinden van de juiste combinatie van klassikaal en online onderwijs. Het is niet de bedoeling om door middel van techniek de leraar overbodig te maken. Er wordt juist een oplossing geboden om inefficiënt werk, bijvoorbeeld nakijken, te automatiseren, waardoor de docent meer effectieve tijd heeft om gedifferentieerd les te geven. Ideaal aan online onderwijs is dat er een leerlingvolgsysteem op maat kan worden toegepast. Hiermee kan een docent precies zien, waar een leerling de fout in gaat en waar dus extra aandacht nodig is. Hier kan de docent vervolgens één op één met de leerling op ingaan. Dit biedt ook perspectief voor de excellerende leerling.

Het onderwijs zit krap bij kas en is hierdoor gedwongen om prioriteiten te stellen. Hierbij wordt vaak wel gekozen voor modernisering door de aanschaf van digiborden, extra computers of tablets, maar blijft ICT­les voor de docenten om effectief gebruik te maken van deze technologische middelen buiten beschouwing. Jammer, vindt ook minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker. Zij zegt: “Kinderen moeten zich ten volle kunnen ontplooien en de kans krijgen om te excelleren, op hun eigen niveau”. Om dit te bereiken is online onderwijs een goed middel. Door leerlingen online te laten werken kan de docent achteraf aan de hand van een leerlingvolgsysteem precies zien hoe sneleen leerling werkt en waar de meeste fouten worden gemaakt. Perceptum slaat een brug tussen scholen en digitale content en helpt ze met de overgang naar online onderwijs. De eerste stappen in het kader van techniek zijn gemaakt, nu moeten we de docenten nog
klaarstomen voor onderwijs 3.0.

In de huidige maatschappij gaat het niet alleen om nemen, maar juist om geven en delen om elkaar op die manier verder te helpen. Perceptum gelooft in de open source filosofie, wat inhoudt dat alle projecten open toegankelijk zijn en iedereen kan bijdragen aan de ontwikkeling hiervan. Het bedrijf ontwikkelt digitale leeromgevingen en internettoepassingen waardoor het onderwijs effectiever, beter passend en leuker wordt gemaakt voor zowel de leraar als de leerling. Online leerplatform Khan Academie is één van de projecten van Perceptum.

Meer info Perceptum